New Nepali Movie Ma Yesto Geet Gaauchu Film Review - Ddus Gajurel Blogs

New Nepali Movie Ma Yesto Geet Gaauchu Film ReviewNew Nepali Movie - 2017/2074 |

 Ma Yesto Geet Gaauchu || Ft Pooja Sharma, Paul Shahचलचत्रि म यस्तो गीत गाउछु को Review मैले गरेको छु, कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाइ भन्नु होलाShare, Support, Subscribe!!!

Subscribe: http://bit.ly/2r91b6r

Youtube: http://www.youtube.com/ddusji

Twitter: http://www.twitter.com/DdusGajurel

Facebook: http://www.facebook.com/DdusGajurel

Instagram: http://instagram.com/ddusji

Google Plus: https://plus.google.com/+DDUSJIDdus Blog is a YouTube Channel, where you will find all the Knowledge On Editing, Film Making in Nepali Language, :)

No comments: