जयमनोक्रान्ति - Ddus Gajurel Blogs

जयमनोक्रान्ति


भजन
जयमनोक्रान्ति हर मनोक्रान्ति भज मनोक्रान्ति भोला ।
शक्ति सिद्धि मुक्ति प्रदाता शरण सदा लिनु होला ॥

घुमेको सोझो माथि थोप्लो जसका तीन छन् अड्ड ।
निलो र रातोको संगमबाट बनेको प्याजी रड्ड ॥
तीन अड्डका तीनथरी शक्ति जगमग गर्दछन् सारा ।
संसारलाई बदल्नु छ शुरु आफैबाट गर्नुछ एकै नारा ॥

जयमनोक्रान्ति हर मनोक्रान्ति भज मनोक्रान्ति भोला ।
शक्ति सिद्धि मुक्ति प्रदाता शरण सदा लिनु होला ॥

वैज्ञानिक मनोक्रान्ति योग सुपरलर्निङ ध्यान ।
रेकि साइको साइवरनेटिक्स पाँच स्वरुपका जानौं ॥
सृजनशिलता सुख मानवता स्वस्थ्य यी बुझ हे मित्र ।
प्रकृति प्रेम र आध्यात्मिकता प्रभूका छ वटा चरित्र ॥

जयमनोक्रान्ति हर मनोक्रान्ति भज मनोक्रान्ति भोला ।
शक्ति सिद्धि मुक्ति प्रदाता शरण सदा लिनु होला ॥

प्राणायाम व्यायाम हाँस्य रोदन नित्य गरेर ।
भोजन पानी आराम नाँच गानमा मस्त भएर ॥
स्वास िलंदामा ँमनोजपिहालौं स्वास छाड्दा ँक्रान्ति
छ महिना तक जसले जप्छ मिल्दछ यन्त्र सिद्धि

जयमनोक्रान्ति हर मनोक्रान्ति भज मनोक्रान्ति भोला ।
शक्ति सिद्धि मुक्ति प्रदाता शरण सदा लिनु होला ॥

शक्तिका केन्द्र नौंवटा प्रभूका सफलता चाँडै मिल्ने ।
परब्रम्हसंग साक्षात्कार भई जीवन धन्य हुने ॥
अवचेतनका प्रभू बरदान सबका मुक्तिदाता ।
प्रभू नै भगवान प्रभू नै ईश्वर प्रभू नै भाग्य विधाता

जयमनोक्रान्ति हर मनोक्रान्ति भज मनोक्रान्ति भोला ।
शक्ति सिद्धि मुक्ति प्रदाता शरण सदा लिनु होला ॥

जय मनोक्रान्ति
रामचन्द्र गजुरेल
फोन ः +977 २३-५८४२१३
मोवाईल ः +977 9758605176

No comments: