जय जय नेपाल॥ - Ddus Gajurel Blogs

जय जय नेपाल॥


सयौ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली
सार्भमै फैलिएका मेचि माहाकाली
प्रकृतिका कोटी कोटी सम्पदाको आचल
विरहरुका रगतले स्वतन्त्र र अचल ज्ञान भुमि शान्क्ति भुमि तराई पहाड हिमालअखण्डयो प्यारो हाम्रो मात्रिभुमी नेपाल वहुजाती भाषा धर्म सस्कृती छ आचल अग्रगामि राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल॥

No comments: