फोहोरको थुप्रो बाट आज एउटी परी निक्ली - Ddus Gajurel Blogs

फोहोरको थुप्रो बाट आज एउटी परी निक्ली


फोहोरको थुप्रो बाट आज एउटी परी निक्ली
गनाउदै अन्कनाउदै लजाउदै एउटी परी निक्ली
कतिले गिज्याउथे कतिले हीकाउथे
तर जे भए पनि आज फोहोरको थुप्रो बाट एउटी परी निक्ली ॥
रोइन चिच्याईन कराईन मानिस बाट धेरै डरकईन्
यस्तो हालत उनको मानिसलेनै गरेको भन्दै बरबरती आसु बहराईन
कतिले लुटॆ रे कतिले कुटे रे जिन्दगीका सपनाहरु सबै टुटेरे
तर जे भए पनि आज फोहोरको थुप्रो बाट एउटी परी निक्ली ॥

No comments: